Věta, která mění život:

"Ježíši, dej se mi poznat!"

Ježíš Kristus zemřel za naše nemoci, trápení i hříchy.
Byl vzkříšen a nabízí ti společnou cestu.

Zapomeň na náboženství. Ježíš přišel, abys měl/a život v plnosti. Ten můžeš zakoušet jedině v úzkém vztahu s Ním. Potřebuješ osobní zkušenost, zakusit Jeho dotek. Pokud to ještě nezakoušíš nebo nemáš jistotu, zkus Mu právě nyní – nahlas a co nejupřímněji – říci třeba toto:

„Ježíši, prosím, potvrď mi, že jsi živý, a že jsi to opravdu ty… Ježíši, dej se mi poznat!“

Můžeš-li, nech si pro Něj otevřené srdce a nebraň se k Němu hovořit, přečíst si třeba biblická evangelia, zkrátka hledat Ho. On zaslíbil, že se dá nalézt těm, kteří ho upřímně hledají z celého srdce. Stojí to za to…

Požádal/a jsi nyní Ježíše, aby se ti dal poznat?