DUCH SVATÝ přišel jako OHEŇ! ZAŽIJ osobní LETNICE a PŘIJMI nové pomazání, duchovní DARY a zmocnění.

Druhé setkání služby Doteky nebe se konalo 10. června 2022 a bylo plné ohně Ducha Svatého! 🔥 

Po pomazaných chvalách Mirka Grunsberga svědčí Martina o svém uzdravení z vysokého tlaku. Pět let měla bolesti hlavy, měla problém vydržet v zaměstnání a ani prášky na snížení tlaku ji nepomáhaly. Po modlitbě na setkání v Kutné Hoře zjistila, že je uzdravená. Již jsou to dva měsíce a všechny problémy spojené s vysokým tlakem jsou pryč. Ježíš je náš Uzdravitel! Následně sestra Maruška svědčí o velkém průlomu v oblasti jejich vztahů. Na minulém setkání k ní přišlo slovo poznání právě v oblasti vztahů a po modlitbě přišel zázračný průlom. Ježíš se stará o všechny naše potřeby a často na ně má nadpřirozené řešení. Martin a Věrka potvrzují další slovo poznání z minulého setkání, kdy Věrka přijala uzdravení štítné žlázy. Přijímají další modlitby a povzbuzení. Bratr Martin se sdílí, jak ho Bůh v minulosti uzdravil z rakoviny očního víčka i svou zkušenost, že Bůh slyší i naše myšlenky. Dále zmiňuje osobní proměnu v momentě, kdy sám poznal osobu Ducha Svatého, čímž nastiňuje téma celého setkání. Martin přijímá zmocňující modlitbu, a protože je to muž Božího ohně, je vyzván, aby uvolnil na shromáždění to, co nosí v srdci.

Ústředním tématem biblického poselství je osoba Ducha Svatého, základy o Něm, i o potřebě křtu a přijetí osoby pro každého křesťana. Od dob Letnic je Duch Svatý vyléván na církev, církev však po Duchu Svatém musí toužit a nechat se jím zmocňovat a vést. Jedině tak, můžeme naplnit dokonalou Boží vůli. Ke konci poselství je uvedeno dědictví Moravských bratří, skrze které – po vylití Ducha Svatého na celé shromáždění – Bůh změnil celý svět. Jejich dědictví 100-leté modlitební stráže a roznesení evangelia Ježíše Krista do mnoha národů je dědictvím českého národa. Je třeba se k němu vrátit, protože Bůh chystá ještě větší věci!

Přišla série modliteb za Duchem Svatým vybrané účastníky, kteří jeden za druhým zakoušeli oheň Ducha Svatého a přijímali mocné Boží doteky. Lucie dostala proroctví do oblasti snů od Boha a prorockého malování. Sama dodala, že jí procházela celým tělem moc Ježíše Krista a byla viditelně naplněná Duchem Svatým. Sestra Jana přijala slova povzbuzení a požehnání do služby i pro své vnoučata. Michal přijal modlitbu za uzdravení žaludku a přijal dar divů a mocných činů. Následně dosvědčil, že jej žaludek nebolí. Zakoušel jak nebe přichází do něj samého. Janka cítila mocné doteky nebe a přijala modlitbu za osvobození z úzkostí a strachu. Adam přijal zmocnění v oblasti ohně Božího a následně Pán Ježíš uvolnil na shromáždění pomazání ohně do oblasti evangelizace. “Tady je takové pomazání, že jsem hodně věcí přijala…” těmito slovy shrnula Dáša důležitý princip, kdy vírou si každý účastník a sledující (tedy ty!) můžeš brát věci, za které se na setkání modlíme. Bůh to dává všem, kteří ve víře přijímají s cílem oslavit Jeho jméno! Po modlitbě za krční páteř Dáša hýbala volně krkem a řekla, že cítí uvolnění. Všechna sláva našemu Pánu Ježíši Kristu! 🔥