Dej své starosti Ježíši a přijmi Boží pokoj

Jedním z mnoha Ježíšových jmen je i Kníže pokoje (Izajáš 9:6). V tomto videu Pán Ježíš přichází právě jako Kníže pokoje a vyzývá i tebe ke složení všech starostí a břemen k Jeho nohám. On sám je vezme za tebe! Uděláš-li to, přijmi pak od Něj ve víře Jeho nebeský pokoj. Chvála Pánu!