MLUVÍŠ ŽIVOT nebo SMRT? (Joseph Lupi)

Bratr Joseph Lupi z Encounter Ministries sdílí krátké, ale velmi důležité, poselství o moci našich slov. Přestaňme se proklínat a místo toho začněme žehnat sobě i druhým. Na každém našem slově totiž velice záleží!

Jde o část úvodního slova z online Setkání se zázraky s českým překladem pastora Marka Hemanse, které se konalo 3.10.2020.