Bible jako základ křesťanského života. Proč je tak důležitá?

Bible je nejznámější a nejrozšířenější knihou na světě, sestává z 66 knih a je rozdělena na dvě části – Stará a Nová smlouva. Co je ale nejdůležitější, celá Bible je Bohem inspirovaným, stále platným a živým slovem samotného Boha. 

Skrze ní můžeš poznat Boha, obecnou Boží vůli, Jeho lásku k tobě, co se Bohu líbí a co ne, co je hřích, jak máš žít, abys prospíval/a a dobře se ti vedlo, na co si dát v životě pozor a mnoho dalšího. 

Zásadní je Bibli otevřít, číst, věnovat se ji. Boží slovo musí přebývat v našem srdci, na poličce nám je bez užitku. 

Video je zakončeno modlitbou za český národ, který v minulosti velmi dobře znal Boží slovo. Je tak důležité, abychom se k Písmu (a samozřejmě ke Kristu) opět vrátili. U Boha a s Bohem je to možné!