Vylití Ducha Svatého na SLOVENSKU: oheň, radost, zázraky Ježíše, uzdravení a svoboda v Kristu

Lidé na Slovensku přišli hladoví po Bohu na zázračné setkání, které se konalo v červenci 2023. Duch Svatý sestoupil v radosti, ohni, zázracích, uzdravení a vysvobození. Desítky lidi zakoušeli mocnou přítomnost Ježíše Krista a stali se účastníky Jeho zázračného jednání! Toto setkání, v rámci dvou večerů, bylo plné Boží projevené lásky nejen ke slovenskému národu, ale i národům dalším.

 Jste srdečně zváni na další setkání v Bratislavě, které se koná 12.-13. 7. 2024 (akce je zdarma). Registrujte se už dnes na www.setkanisjezisem.cz