Nevzdávej to! (Derek Prince)

„V Bibli není žádný precedent pro vzdávání se. Bůh určuje, jak dlouho ta zkouška potrvá, ne my. Víte… Čekání je jednou ze zkoušek, kterou Bůh vystaví téměř každému služebníku, kterého chce použít…“

Přepis videa do textu:

Víte čeho jsem si všiml u Božích zkoušek? Bůh nám málo kdy řekne: „Tohle je zkouška, a když vydržíš 6 měsíců, budeš z toho venku.“ A někteří jsme na 5 měsících a 29 dní… a pak se vzdáme. Netušili jsme, že zbýval pouze 1 den. Nikdy se nevzdávej! 

V Bibli není žádný precedent pro vzdávání se. Bůh určuje, jak dlouho ta zkouška potrvá, ne my. Víte… Čekání je jednou ze zkoušek, kterou Bůh vystaví téměř každému služebníku, kterého chce použít. Dám vám několik příkladů. „Abrahame, budeš mít syna, který bude hlavou jedinečného národa v celé zemi.“ Jak dlouho musel čekat? 25 let. Mezitím, jeho drahá žena Sára se mu snažila pomoc a věci zkomplikovala. Je to zvláštní. Ona řekla: „Poslouchej mě, dělej co říkám. Nejprve, měj dítě s Hagar.“ A později řekla: „Zbav se toho dítěte.“ To je rada těla (naší tělesné přirozenosti) – není konzistentní. Řekne, že máme dělat jednu věc a později ji zruší. Abraham se stal mužem, jakým se stal, díky čekání. Sledoval jak jeho žena překročila věk, kdy může mít děti a stejně čekal. Udivuje mě, že Abraham je tak vysoko ceněn v Bibli. Co udělal? V základu, Abraham byl prosperující farmář, cestoval… Na východ středozemního moře, staral se o svá stáda a bylinky. Nedělal nic zvláštního. Až do času, kdy nabídl (byl ochoten) obětovat svého syna Izáka. Často jsem se sebe ptal, co bylo s Abrahamem, že jej Bůh hodnotil tak vysoko, že byl nazván přítelem Božím. Nevím, zda jsem nalezl odpověď. Ale mám za to, že jedním z důvodů, proč získal Boží přízeň, bylo jeho čekání. Někteří ztratíte Boží přízeň, pokud nebudete čekat. 

A pak tu byl Josef. Miluji pasáž v Žalmu 105, která mluví o Josefovi. Myslím, že se s tím mohu do jisté míry ztotožnit. Žalm 105, verš 17 a dále. „(Bůh) poslal před nimi muže prodaného do otroctví – Josefa. Sevřeli mu nohy do okovů, na jeho duši dolehlo železo… – na jeho duši dolehlo železo – až do chvíle, kdy došlo na jeho slovo — řeč Hospodinova ho protříbila.“ Protříbila – šlo tedy o zkoušku. Pán ti dává úžasné a velké zaslíbení. A poté, všechno jde opačnou cestou. Místo, aby se Josef stal vládcem i nad svými bratry, skončil v egyptském vězení. A já nevím o horším místě, kde být ve vězení, než v Egyptě. Co Bůh dělal? Testoval ho. Co bylo tím testem? Čekání. 

Můžeme se podívat i na Mojžíše. V Numeri 12:3 se píše: „Mojžíš byl nejpokornější ze všech lidí na zemi.“ Jak se Mojžíš naučil pokoře? Čekáním – čekal 40 let. Někdo se ptal jiného kazatele, mého přítele: „Proč Bůh nechal Mojžíše čekat 40 let?“ Odpověď byla: „Protože to nemohl udělat za 39 let.“ Bůh nepřestane, dokud zkouška nebude kompletní. Když Mojžíše napadlo, že by mohl osvobodit Izrael z Egypta, byl velmi arogantní mladý muž. O 40 let později, to byl nejpokornější muž na zemi. A nikdo, kromě Ježíše, nedostal od Boha takovou pravomoc (autoritu) jako Mojžíš. 

Pokud chceš mít autoritu, víš co musíš rozvíjet? Pokoru. Bůh nemůže svěřit svou autoritu arogantním, pyšným a těm, co prosazují sami sebe. Měli jsme prorocké slovo, které to říká mnoha způsoby. Znáš podmínku povýšení v Božím království? Je to jednoduché. Poniž se. Každý, kdo se poníží, bude povýšen! A naopak – každý, kdo se povýší, bude ponížen. Volba je na tobě. To je neměnný zákon, který řídí vesmír. Lidé mluví o porušování Božích zákonů. Tak to není. My nemůžeme porušit Boží zákon. Boží zákon nás zlomí, pokud ho budeme „rušit“. 

Pojďme se ještě zamyslet nad Davidem. Další mladý muž, kterému byla dána ohromná Boží zaslíbení. On strávil – teď nevím kolik dalších let – myslím, že 15 let. Jak sám řekl, žil jako mrtvý pes nebo koroptev na horách. Utíkající před mužem, po kterém měl nastoupit jako král. Proč toto Bůh dovolil? Vlastně, proč to Bůh nařídil? Co tím sledoval? Jedním slovem… Vytrvalost, to je správně. Nemůžeš přeskočit vytrvalost. Víš o kom teď mluvím? O sobě. Nemůžeš přeskočit vytrvalost a vstoupit do zaslíbení, která pro tebe Bůh má. Můžeš někam dojít, ale kompletnost je jedině skrze vytrvalost. A když už se zdá nemožné to vydržet – to je čas, kdy je potřeba vydržet nejvíc. Nevzdávej to. 

Chci říci některým z vás – právě teď jste ve zkoušce! Vedete si dobře. Jen vydržte. Necouvejte. Nevzdávejte to. Bůh je věrný. Někdy se mě ptají, zda mám zprávu pro další generace. Vždy řeknu tři slova: „Bůh je věrný“. Řeknu ti další věc ohledně čekání. Způsobuje, že si uvědomíme víc a víc svou závislost na Bohu. Nemůžu učinit nic. Nemohu učinit, aby se to stalo. Nevím, kdy přijde. Pouze na Něm závisím. Nevím, zda máte někdy problémy v domácnosti, my v Izraeli ano. Někdy naše elektřina přestane fungovat z důvodů, které nevíme. Jsme třeba v průběhu vaření nebo někdo něco dělá, telefonujeme a snažíme se spojit s elektrikářem. Je poledne. Elektrikář řekne: „Zkusím být u vás ve 4 odpoledne.“ Co děláme ty 4 hodiny? Čekáme. A na konci těch 4 hodin, víme jednu věc. Potřebujeme elektrikáře. Jsme na něm závislí. Čekání způsobuje uvědomění nové míry naší závislosti na Pánu Ježíši.

Copy link