Prorocké poselství: „2023 jako rok Božích příležitostí a příprava na to, co přijde“

Mark Hemans sdílí prorocké kázání pro rok 2023: „Bůh dá lidem příležitosti. Ti, kteří mají víru a odvahu, budou na základě těchto příležitostí jednat a zažijí božské požehnání. Bude to také rok přípravy na těžké časy, které nás čekají. Podobně jako Josef, který se připravoval na hladomor v Egyptě, i my potřebujeme Pánovu moudrost, abychom se připravili na těžké časy, které přijdou. Ježíš vyprávěl příběh o deseti pannách; pět z nich bylo připraveno olejem pro přicházejícího ženicha a pět ne.“