Registrace na Zázračná Online Setkání

VÍTEJTE V JEŽÍŠOVĚ JMÉNU. Česká republika: sobota a neděle od 10:00 hodin. Těšíme se na velké věci, které Pán Ježíš udělá ve vašem životě!
Zúčastnit se může kdokoliv z celého světa a registrovat se může přímo na webové Encounter Ministries. Nicméně, pro české (a slovenské) publikum, zde nabízíme registraci přes níže uvedený formulář s českým překladem a podporou

Setkání proběhne přes aplikaci Zoom, která je zdarma ke stažení na PC, mobily i tablety. Pastor Mark se bude modlit za každého v obecné modlitbě, potom se bude modlit za jednotlivce, jak bude vnímat vedení, a poté budou mít všichni možnost, aby se za ně modlili naši modlitební pomocníci.
PŘEČTĚTE SI, PROSÍM…
1. Pro účastníky fyzicky přítomné v ČR (na Slovensku) je termín prvního setkání 11. července 2020 v 10:00 dopoledne a následně i 12. července 2020 opět v 10:00 dopoledne. Věříme, že druhý den budou vydávána mnohá svědectví o tom, co Bůh konal předchozí den. Jste srdečně zvání na oba dva termíny! Pokud můžete pouze na jeden z nich, určitě to není problém – přihlašte se tedy pouze na jeden z nich.
2. Požaduje se jedna registrace na jeden přístroj. To znamená, že pokud máte rodinu/přátele na jednom přístroji, zaregistrujte se jen jednou.
3. Pokud vaše rodina používá více než jeden přístroj, musí být každý přístroj v jiné místnosti, aby na Zoomu nedocházelo k audio ozvěně. Každý přístroj musí být registrován samostatně.
4. Zajistěte, že během setkání budete mít dobře osvětlený obličej. Vaše kamera má být umístěna na úrovni očí, abyste byli vystředění v obrazu kamery.
6. Nebudeme se modlit za lidi, kteří budou nevhodně oblečeni, například v nočním úboru nebo v příliš odhalujících blůzách.
7. Nahrávka z těchto setkání je pro veřejné použití na platformách sociálních médií k slávě Boží. Vaše registrace a vstup do vysílání je povolením pro Encounter Ministries, že smí používat váš obraz. Pokud máte starosti kvůli utajení, tak si můžete kdykoli vypnout obraz, což ale znamená, že se za vás Mark nebude moci modlit – budete však moci být na setkání a vírou přijímat požehnání.
8. Prosím, zúčastněte se setkání od začátku, abyste z něho mohli mít co nejvíce. Setkání můžete samozřejmě kdykoli opustit.
9. Připravte se na setkání s pomocí modliteb/půstu, rozjímání nad Božím slovem a sledováním videí (vše k dispozici i na tomto webu).

Věřím, že se setkáte s Ježíšem Kristem. V Ježíšově lásce, Mark Hemans.

Registrační formulář:

Vzhledem k termínu Setkání, již dále nenabízíme registraci skrze tento web. Můžete k tomu využít přímo web Encounter Ministries, která Setkání pořádá.

Avšak, jelikož Setkání se zázraky 11.7. a 12.7. jsou otevřená účasti primárně z ČR, máte-li zájem, zde je uveden postup, jak se do vysílání přihlásit i bez registrace (jde o zcela plnohodnotný a oficiální vstup).