Úvod / Probuzení / Modlitby za druhé

Chceš se modlit za druhé? (online nebo fyzicky)

Staň se součástí většího Boží díla!

Jak úžasné je sloužit druhým dary Ducha Svatého i naší vírou! Pokud v takové službě stojíte, nebo pokud k tomuto vnímáte povolání, zde máte možnost požádat o zapojení do služeb, ve kterých je pomazání Ježíše Krista a Pán si vás zde může mocně použít a zbudovat pro další díla. V současné době jde hned o tři služby – Doteky nebe, Služba Marka Hemanse (fyzická i online setkání) a služba Modliteb za uzdravení na platformě Ježíš tě má rád. Máte-li zájem se do některé ze služeb zapojit, vyplňte následující formulář: